فروش نقدی فوری محصولات بهمن دیزلشرکت بهمن دیزل تعداد محدودی از سه محصول خود را به صورت نقدی و با قیمت قطعی به فروش می رساند.