رپتور از نظر طراحی پیام جدیدی را برای صنعت خودروی چین ندارد زیرا مشابه این طراحی جعبه ای با کپی از محصولاتی مانند لندروور و لندکروزر ۲۰۲۴ را زیاد دیده ایم اما به هر ترتیب برای ۲۲ هزار دلار همه چیز تمیز و مرتب به نظر می رسد.