این نمایندگی در خیابان نیاوران به شماره ۲۱۰۵ خسروانی از امروز رسما فعالیتش را آغاز کرد.