آرین دیزل بعنوان یکی از پرتیراژ ترین خودروسازان بخش کار و تجاری کشور پا به بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو تبریز خواهد گذاشت.