زمانی که این مدل در سال ۲۰۲۱ معرفی شد، شاخص صفر تا ۱۰۰ کیلومتر آن برابر با ۲.۹ ثانیه و بیشینه سرعت ۳۱۵ کیلومتر بر ساعت بود که همین آمار چنان چشمگیر است تا طرفداران مرسدس جی تی۶۳ اس ئی پرفورمنس درگیر نتایج تست های مدل جدیدش نباشند!