موتور خودرو در دماهای بالا کار می‌کند و بدون خنک‌کننده مناسب ممکن است مشکل ایجاد کند. گرمای بیش از حد می‌تواند منجر به آسیب موتور، کاهش عملکرد و تعمیرات پرهزینه شود.