نمایشگاه‌های سنگ محلات و خودرو تبریز به صورت همزمان از ۱۸ تا ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو)، بصورت همزمان در هر دو نمایشگاه حاضر می شود.