در فاز نخست اجرا این سرویس، از ساعت ۸ صبح الی ۲۰ و برای استان های تهران و البرز اجرایی خواهد شد. تمامی قطعات شرکت KTL دارای شش ماه یا ۱۰ هزار کیلومتر گارانتی هستند و هزینه ایاب و ذهاب ارائه این سرویس در تهران رایگان است.