تنیس به عنوان یک فعالیت ورزشی شناخته شده با قدمتی حدود ۱۵۱سال توانسته است هواداران زیادیرا در سراسر دنیا به خود جلب نماید. ورزش تنیس یکی از بهترین ورزش ها برای بهبود متابولیسم و افزایش قدرت عضلات و انعطاف پذیری بدن میباشد.