سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به‌روزرسانی شده است و شش مدل خودروی جدید در این سامانه قرار گرفته است.