سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به‌روزرسانی شده است و کیا سلتوس محصول وارداتی شرکت کوشا خودرو جهت عرضه در این سامانه قرار گرفته است.