مدیرعامل شرکت نمایشگاهی رونق و برگزارکننده نمایشگاه‌های بین‌المللی خودرو کشور از برگزاری نمایشگاه خودرو اصفهان با میزبانی از ۲۰ شرکت خودروساز سواری و تجاری در آبان ماه امسال خبر داد.