شرکت ماموت خودرو، اولین سری خودروهای وارداتی جتا VS5 و VS7 را طی مراسمی در مجتمع صنعتی ماموت، تحویل مشتریان داد.