شرکت شایان دیزل تصمیم دارد تا با پنج خودرو تجاری و سنگین تولیدی این شرکت خودروسازی در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حاضر شود.