در ششمین مرحله عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه، جیلی آزکارا، محصول جدید شرکت فرداموتورز با قیمت علی الحساب یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.