بنا به گزارش روابط عمومی پرشیا خودرو با رای و نظر اعضای هیات مدیره هلدینگ فرزانگان فارس نیکو، کیومرث مبلغ ناصری ، به عنوان مدیرعامل جدید مجموعه پرشیا خودرو منصوب شد.