مرسدس بنز هیولای جدید خود را وارد خیابان ها کرده است. خودرویی با نام مرسدس بنز AMG SL63 SE Performance که به اندازه عنوان طولانی اش ویژگی برای غافلگیر کردن مخاطبانش دارد. برای این مرسدس یک رکورد را هم باید درنظر داشته باشیم: قوی ترین اس ال تمام دوران.